Huisregels bij evenementen

 • Volg aanwijzingen van medewerkers van de organisatie en/of beveiliging op.
 • Je betreedt het evenemententerrein op eigen risico.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor diefstal en/of verlies van je eigendommen op het evenemententerrein.
 • Toegang tot het evenement wordt uitsluitend verkregen op vertoon van een geldige -op eigen naam gestelde- ledenpas in combinatie met een geldig identiteitsbewijs.
 • Toegang wordt niet verleend bij -naar oordeel van de organisatie- het onder invloed zijn van drank of drugs.
 • De organisatie heeft het recht je te (laten) fouilleren voorafgaand aan het binnentreden en/of tijdens het evenement.
 • Je dient het aan de ingang gekregen polsbandje de gehele avond te dragen.
 •  Bij het betreden van het evenemententerrein ga je akkoord met mogelijke registratie op het evenement in welke vorm dan ook, waaronder fotograferen en filmen.
 • Je bent ermee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie adviseert gehoorbeschermende maatregelen te treffen.
 • De organisatie houdt zich het recht om een ledenpas ongeldig te maken, een bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen, te verwijderen en/of over te dragen aan de politie.

Het is niet toegestaan:

 • Voor personen onder de 18 jaar om alcohol te nuttigen of in het bezit te hebben.
 • Om alcohol te verstrekken aan personen onder de 18 jaar.  
 • Drugs en overige geestverruimende middelen (o.a. lachgas) in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen op het evenemententerrein.
 • Eigen (alcoholische) consumpties mee te nemen op het evenemententerrein.
 • (Elektrisch) te roken in de feesttent.
 • Om op tafels, stoelen of banken te staan.
 • Zich langdurig op te houden in de garderobe.
 • Om te dreigen met- en/of gebruiken van geweld, het slopen en/of molesteren van materialen, discriminerende opmerkingen te maken in woord en/of gebaar, seksueel ongewenst gedrag te vertonen.
 • Wildplassen en biergooien.
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • (Bij vertrek) consumpties mee te nemen buiten het evenemententerrein.
 • Overlast te veroorzaken bij het verlaten van het terrein.

Bij het niet naleven van de huisregels zal (verdere) toegang tot het evenement onherroepelijk worden ontzegd en kan de ledenpas voor één of meerdere jaren worden ingenomen.